Havako Haarlem ®
wordt nog bedacht

Nederlandse Vereniging van Fotograficaverzamelaars.

Met één klik door naar de Vereniging Fotografica


De vereniging van Fotograficaverzamelaars historisch beschreven.

De 3 Harrie's; we noteren nazomer 1977 als Harrie Ruiken een advertentie plaatst in 't fotoblad Focus waarin hij verzamelaars van historische camera's oproept om bij elkaar te komen. Nog voordat de eerste meeting wordt belegd schuiven Harrie Wijermars en Harrie Boere aan. Zie daar : de 3 Harrie's

Oktober 1977 wordt een bestuur gevormd en wordt een vereniging - toen onder de noemer Camera Oldtimer Club Nederland - opgericht. Direct daarna verschijnt 't eerste gestencilde verenigingsblad bij een groep geïnteresseerden op de deurmat. In de jaren die zouden gaan volgen, is ze tot 's werelds grootste camera verzamelaar vereniging gegroeid en heeft o.a. naam gemaakt met de twee keer per jaar te organiseren ruil- en verkoopbeurs. Verder staat haar kwartaaluitgave Photohistorisch Tijdschrift hoog aangeschreven.

Naast de beurzen en 't tijdschrift organiseert de vereniging tal van activiteiten zoals toverlantaarnprojecties, projecties van 3-dimensionaal beeld (stereo-fotografie) evenals 't vertonen van oude films. Verder komen fotograficaveilingen en buitenlandse beursbezoeken met enige regelmaat terug op de agenda.

De vereniging organiseert twee keer per jaar een internationale ruil- en verkoopbeurs van Fotografica die thans plaatsvindt in de Dudok Arena in Hilversum. De Fotograficabeurs staat te boek als 's werelds grootste internationaal fotografica treffen. Een bezoek aan deze beurs - van 11:00 tot 17:00 uur - is zeker aan te bevelen.

Leden van de vereniging Fotografica hebben een voordeel, zij mogen al vanaf 09:00 uur de beurs op.


Zoals al gemeld, waren het de drie Harrie's die medio 1977 de vereniging hebben geïnitieerd om haar met andere verder in de steigers te zetten. Nadat e.e.a. was gerealiseerd trad er in 1979 een volledig nieuw bestuur aan. Opmerkelijke namen van bestuurders die elk op hun eigen wijze de vereniging hebben opgebouwd, zijn o.a. :


 • Frank Barker trad in 1979 toe als bestuurder nadat hij al een tijd de uitgave van de club schreef, drukte en verspreidde en werd in 1981 tot voorzitter verkozen om vervolgens van 1983><1988 weer als bestuurslid deel te nemen. In 1987 verzorgde hij ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de vereniging een unieke tentoonstelling in 't slot Zeist onder de naam FotoTotaal. 1999 Kwam Frank weer terug in 't bestuur tot in 2002 in welk jaar hij o.a. het 25-jarig bestaan van de vereniging coördineerde met tentoonstellingen, beurzen en demonstraties in Maastricht en Zoetermeer. (†)
 • Ruud Lokkers nam in 1979 het penningmeesterschap op zich om ze in 2006 over te dragen. Hij verzorgde voorts diverse trips naar buitenlandse verzamelingen en musea evenals de jaarlijkse trip naar de openluchtbeurs in 't Franse Bièvres (bij Parijs). (†)
 • Ton Kerremans voegde zich ook als bestuurder toe in 1979 om later de functie als hoofdredacteur van het Photohistorisch Tijdschrift tot 1987 op zich te nemen. In 1992 tot 1997 keerde hij terug, opnieuw als hoofdredacteur. (†)
 • Dènes Festetics de Tolna meldde zich ook aan in 1979, eerst als bestuurder om in het tijdvak 1983<>1985 als voorzitter zitting te nemen. (†)
 • Ruud Hoff trad in 1982 toe tot het bestuur en verzorgde op een bijzondere wijze de PR van met name de beurzen voor de vereniging tot medio 1988.
 • Herman van Herwijnen werd in 1986 tot voorzitter verkozen en stuwde de vereniging naar een bijzonder hoog niveau en het was naar zijn idee dat het LBS - wat staat voor LosBladig Systeem - tot in 2009 werd uitgegeven en hierdoor een bijzonder omvangrijk en interessant naslagwerk is geworden. Helaas moest hij door omstandigheden de voorzittershamer ultimo 1992 overdragen. (†)
 • Eric Vlaanderen had van 1987 tot 2002 zitting in het bestuur, eerst als lid, later als beurscoördinator om weer terug te keren in de rol van bestuurslid. (†)
 • In 1994 trad Hans Ploegmakers toe tot het bestuur en werd tot voorzitter verkozen, een functie die hij tot maart 2009 vervulde.
 • John Drop nam in 1994 het secretariaat op zich alsmede de ledenadministratie. Hij nam later ook de beurscoördinatie van Olivier Havermans over. Na 15 jaar trok John zich tijdens de ALV 2010 terug als secretaris. Op de achtergrond verzorgde hij de website van de vereniging. Op dit moment is hij met een klein team de stuwende kracht achter de 2-jaarlijkse Fotograficabeurs in Dudok Arena in Hilversum.
 • Olivier Havermans trad toe tot het bestuur in 2002 tot in 2007 en heeft enkele beurzen als beurscoördinator op zich genomen.
 • In 2003 trad Hugo Ruys als lid toe in het bestuur en verzorgde o.a. de periodieke Nieuwsbrief en verzorgde ook de nodige PR voor de vereniging. Tijdens de ALV 2010 trok hij zich terug. Hugo is bij tijd en wijle nog achter de verenigingstafel te vinden.
 • Hein Banken trad tijdens de ALV 2007 aan en nam het penningmeesterschap op zich. Tijdens de ALV van 2013 trad Hein af.
 • Nico van Dijk trad als vijfde bestuurder in maart 2009 toe tot het bestuur van de vereniging. Hij zou zich gaan bezighouden met o.a. de website en overige publicaties. Tijdens de ALV 2010 trok hij zich terug.
 • Hans Reinders trad in maart 2008 toe tot het bestuur, ter voorbereiding op zijn mogelijk voorzitterschap per maart 2009. Tijdens de algemene ledenvergadering 2009 werd hij hiervoor gekozen. Bij de ALV2011 werd zijn voorzitterschap met 3 jaar verlengd, deze zou tijdens de ALV2015 opnieuw met 3 jaar worden verlengd. Bij de ALV van 2018 heeft Hans de voorzittershamer overgedragen.
 • Frits de Graaf stelde zich tijdens de ALV 2010 voor als nieuwe beurscoördinator en werd bij acclamatie verkozen. Hij nam het stokje over van de aftredende John Drop.
 • Ed van Mil werd tijdens de ALV 2011 verkozen tot secretaris en trad tijdens de ALV 2018 af.
 • Pim van der Veer trad tijdens de algemene ledenvergadering 2011 toe met PR in zijn portefeuille.
 • Sjaak Boone werd tijdens de ALV 2013 verkozen tot penningmeester en nam ook de beurscoördinatie ter hand.
 • André Hagers verzorgt sinds 2018 de ledenadministratie en het secretariaat als secretaris
 • Jos Otterloo heeft tijdens de ALV 2018 als voorzitter de voorzittershamer ter hand genomen om medio 2020 de hamer weer neer te leggen.
 • Nico Wendrich verzorgt sinds 2018 de penningen als penningmeester.


 • Ik zelf trad in 1979 aan als secretaris en ledenadministrateur en hield dit vol tot ultimo 1994. Hiernaast organiseerde ik ruim 30 internationale fotograficabeurzen in Amersfoort en later in Houten. Ook de postale fotograficaveiling werd - naar Engels voorbeeld - enige jaren verzorgd. Deze werd opgevolgd door internationale fotograficaveilingen tijdens het 2-jaarlijks FotoFestival Naarden alwaar ik toen zitting had in 't bestuur van deze gelijknamige stichting met penningmeester als functie.


Heeft u interesse ? Bezoek dan eens de website van deze vereniging alwaar u ook o.a. de beursagenda kunt inzien.